CỔNG TAY ĐÒN TỰ ĐỘNG COUPER 24/400 29S025 – KING GATES